Regulamin promocji „Darmowa sesja narzeczeńska”

  1. Promocja trwa od dnia 19.7.2016 r. do odwołania.
  2. Z promocji może skorzystać każda Para Młoda, która w okresie wymienionym w pkt. 1 niniejszego Regulaminu podpisze z Fotografem stosowną umowę na pakiet rozszerzony. Termin ślubu podany w umowie musi wskazywać na rok 2017 lub 2018.
  3. Promocja przewiduje, że Para Młoda korzystająca z promocji, w terminie od momentu podpisania Umowy do dwóch tygodni przed ceremonią ślubną, ma możliwość wykonania darmowej sesji narzeczeńskiej. Sesja narzeczeńska obejmuje 3-godzinną sesję w plenerze osób wymienionych w umowie, czego wynikiem będzie 25 zdjęć w formie cyfrowej (wysłanej na podany Fotografowi adres email) po kompleksowej autorskiej obróbce graficznej. Termin oddania zdjęć to 30 dni licząc od daty sesji narzeczeńskiej.
  4. Cena sesji narzeczeńskiej wynosi 0 zł (słownie: zero złotych 00/100). Fotograf ma prawo do naliczenia kosztów dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania do miejsca wykonywania zdjęć w ramach sesji narzeczeńskiej.
  5. Strony wspólnie ustalają miejsce i termin sesji narzeczeńskiej. Fotograf zobowiązany jest do poinformowania Zleceniodawców o ewentualnych kosztach wymienionych w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
  6. W przypadku nie zdecydowania się na darmową sesję narzeczeńską przez Zleceniodawców, Zleceniodawcom nie przysługuje żaden ekwiwalent zastępczy.